اطلاع رسانی اطلاع رسانی

 

   واحد اطلاع رساني اين دانشگاه از سال 1377 با تعداد يك دستگاه كامپيوتر و يك خط Dail upاز وزارت بهداشت شروع به كار كرده و خوشبختانه با گذشت چند سال با همت مسئولين محترم و برنامه هاي اجرايي در سيستم روز به روز رو به پيشرفت بوده و هم اكنون اين سرويس دهي با ديش از طريق Dataمي باشد.
اين واحد در سال جاري با توسعه دستگاهها به تعداد   40دستگاه  مشغول به كار است و توانسته در كوتاهترين زمان ممكن بيشترين امكانات را در اختيار مراجعين محترم قرار دهد.
   اين مركز داراي امكاناتي از قبيل ارتباط ازطريق  سيستم vpnبه اينترنت به صورت سريع و آسان و استفاده از ژورنالهاي الكترونيكي به صورت Onlineمي باشد.

از سال 2007 ميلادي طي جلساتي كه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در جهت استفاده بهينه از پايگاه هاي اطلاعاتي برگزار شد ،كتابخانه ديجيتال ملي پزشكي بنا نهاده شد .در اين كتابخانه با داشتن كلمه عبور مي توان مقالات تخصصي تمام متن را جستجو و پرينت گرفت.

همچنين در صورت قطع بودن شبكه با استفاده از CDهاي موجود در واحد سمعي و بصري مي توان از Back upمتن كامل مقالات (در زمينSocial Scienceو Psychiatryو Medical Libraryو Geriatric)  اصل مقالات درسالهاي گذشته را دريافت كرد.   مراجعين اين مركز  دانشجويان داخلي و اعضاء محترم هيئت علمي و  پرسنل دانشگاه مي باشند.

كارشناس اين واحد با آموزش به مراجعين حتي كساني كه استفاده از اينترنت و كامپيوتر را به حد كافي نمي دانند آماده ارائه خدمات ميباشد

لازم به ذكر است از ابتداي سال 1391 سرچ منابع كتابخانه از طريق پورتال صورت گرفته و همچنين آموزش نحوه استفاده از پورتال نيز در اين بخش جهت استفاده مراجعین انجام مي پذيرد.
   همچنين در اين قسمت کارگاههای آموزشي استفاده از پایگاههای اطلاعاتی تحت اشتراک دانشگاه نیز  در طي  سال  براي بهره وري بهتر از امكانات اين واحد برگزار می گردد
   در واحد اطلاع رساني با سيستم vpn محدوديت زماني و اطلاعاتي براي طالبين و جستجوگران مطالب علمي وجود ندارد و سرويس دهي براي ارائه خدمات با داشتن كلمه عبور شخصي  صورت مي گيرد. ما همچنين خدمات بهتر را همواره مد نظر داريم.