کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : LEA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Exercise Test
Nervous System Diseases- in infancy
Surgery, Operative
Otorhinolaryngologic Diseases
Extremities- anatomy
Nervous System Diseases- in old age
Histology- atlases
Microsurgery
Language acquisition
Anatomy, Regional- atlases
 
پدیدآور:
Fiore, Mariano S. H. di
Menkes, John H., 1928-
Bodai, Balazs Imre
Warfel, John H., 1916-
 
ناشر:
Lea & Febiger
Lea
LEA
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Language development in exceptional circumstances
Hillsdale LEA   ، 1993
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Atlas of normal histology
Fiore, Mariano S. H. di ؛  Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭QS‬,‭517‬,‭.F518a‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Synopsis of common surgical procedures
Bodai, Balazs Imre ؛  Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭WO‬,‭500‬,‭.B666s‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
extremities
Warfel, John H., 1916- ؛  Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭WE‬,‭17‬,‭.W275e‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Diseases of the nose, throat, ear, head, and neck
Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭WV‬,‭100‬,‭.D612‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
visible human body
Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭QS‬,‭17‬,‭.V831‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Textbook of child neurology
Menkes, John H., 1928- ؛  Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭WS‬,‭340‬,‭.M545t‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Clinical geriatric neurology
Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭100‬,‭.C6415‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Guidelines for exercise testing and prescription
Philadelphia Lea   ،
شماره راهنما: ‭WE‬,‭103‬,‭.G964‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Microsurgery
Philadelphia Lea & Febiger   ، 1991
شماره راهنما: ‭WO‬,‭517‬,‭M626‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک