کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Prostheses and Implants
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Spinal Diseases
Biocompatible Materials
Prostheses and Implants
Prostheses and Implants- psychology
Spine
Biocompatible Materials- adverse effects
Rehabilitation, psychology
 
پدیدآور:
Thomas, Keith F.
Chinnathurai, R
Dee, Kay C
Black, Jonathan
 
ناشر:
Thieme
Jaypee Brothers Medical
CRC Press/Taylor & Francis
Saunders Elsevier
Elsevier Saunders
.CRC Press
Quintessence
CRC Press
Springer
M. Dekker
Juypee brothers medical publishers
Churchill Livingstone
Wiley-Liss
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
introduction to tissue-biomaterial interactions
Dee, Kay C ؛  Hoboken, N.J Wiley-Liss   ، c2002
شماره راهنما: ‭QT‬,‭37‬,‭D311i‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Biomaterials
Boca Raton CRC Press   ، c2003
شماره راهنما: ‭QT‬,‭37‬,‭.B615‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Bio-implant interface
Boca Raton, Fla .CRC Press   ، c2003
شماره راهنما: ‭QT‬,‭37‬,‭.B614‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Biomaterials in orthopedics
New York M. Dekker   ، c2004
شماره راهنما: ‭WE‬,‭172‬,‭.B614‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Enabling technologies
Edinburgh ;New York Churchill Livingstone   ، 2004
شماره راهنما: ‭WB‬,‭320‬,‭E567‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Orthotics and prosthetics in rehabilitation
St. Louis, Mo. Saunders Elsevier   ، 2007
شماره راهنما: ‭WE‬,‭172‬,‭O77‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Prosthetic rehabilitation
Thomas, Keith F. ؛  London ;Chicago Quintessence   ، 1994
شماره راهنما: ‭WE‬,‭172‬,‭T458p‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Psychoprosthetics
London Springer   ، c2008
شماره راهنما: ‭WE‬,‭172‬,‭P974‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Short textbook of prosthetics and orthotics
Chinnathurai, R ؛  Chennai Juypee brothers medical publishers   ، 2010
شماره راهنما: ‭WE‬,‭172‬,‭C539s‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Basic science of spinal diseases
New Delhi Jaypee Brothers Medical   ، 2013
شماره راهنما: ‭WE‬,‭725‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Orthopaedic biomaterials in research and practice
Black, Jonathan ؛  Boca Raton CRC Press/Taylor & Francis   ، 2014
شماره راهنما: ‭WE‬,‭18.2‬,‭B627o‬,‭2014‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Dynamic reconstruction of the spine
New York Thieme   ، 2015
شماره راهنما: ‭WE‬,‭725‬,‭D997‬,‭2015‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Orthotics & prosthetics in rehabilitation
St. Louis Elsevier Saunders   ، c2013
شماره راهنما: ‭WE‬,‭172‬,‭O77‬,‭2013‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک