کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Schema therapy
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Schema therapy
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍دپ‍ور، ح‍س‍ن‌
م‍وچ‍ان‌، راض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارآیی شناخت درمانی با طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر : کاهش علایم ، بهبود عملکرد ،تغییر متغییرهای میانجی و فرآیند تغییر علایم
حمیدپور، حسن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی طرح واره درمانی بر بهبود علائم شکست عاطفی
موچان ، راضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک