کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Service quality
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Service quality
medical service quality
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ه‍م‍ت‍ی‌ ص‍ال‍ح‌ ک‍وه‍ی‌، ک‍ب‍ری‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت ارائه خدمت بر مبنای رضایت بیماران در مراکز فیزیوتراپی شهر تبریز
جنتی ، سعید ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کیفیت خدمات درمانی از دید سالمندان بستری و کارکنان بهداشتی بیمارستان های ناجای تهران براساس روش سروکوال
همتی صالح کوهی ، کبری ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک