کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Stroke
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Stroke- nursing
Stroke- complications
Stroke
Stroke Rehabilitation
subacute Stroke
stroke
Stroke- therapy- Handbooks
Stroke rehabilitation
after stroke depression
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‍ه‌
س‍اع‍د پ‍ازوک‍ی‌، ال‍م‍ی‍را
ی‍وس‍ف‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌
ح‍اج‍ی‌ اح‍م‍د، طاه‍ره‌
Vogiatzaki, Emmanouela
س‍ع‍ادت‍ی‌، ح‍ی‍در
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور م‍وزی‍رج‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ت‍ق‍ی‌ زاده‌، ع‍اطف‍ه‌
ش‍ج‍اع‌،م‍ری‍م‌
پ‍ن‍اه‍ی‌ زاده‌، داری‍وش‌
اس‍دی‌، م‍ژگ‍ان‌
Dalvandi, Asghar, 1961-
 
ناشر:
World Scientific
Cambridge University Press
Springer
Karolinska institutet
Wiley-Blackwell
Wiley-Blackwell/BMJ Books
Humana Press
Wolters Kluwer
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت سازگاری و موانع و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن زندگی بیماران سکته مغزی
جعفری ، مهدیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین اختلال افسردگی پس از سکته ، وضعیت عملکردی روزانه و کیفیت زندگی
ساعد پازوکی ، المیرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
stroke clinician's handbook
Hackensack, NJ World Scientific   ، c2008
شماره راهنما: ‭WL‬,‭39‬,‭S9215‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
behavioral and cognitive neurology of stroke
Cambridge ;New York Cambridge University Press   ، c2007
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭B4185‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Acute stroke nursing
Chichester, West Sussex ;Ames, Iowa Wiley-Blackwell   ، 2010
شماره راهنما: ‭WY‬,‭152.5‬,‭A1897‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Occupational therapy and stroke
Chichester, West Sussex, U.K. Wiley-Blackwell   ، 2010
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭O15‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر روش AFS و ECAP بر توانایی نامیدن بیماران زبان پریش ناروان
اسدی ، مژگان ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Exploring life after stroke
Dalvandi, Asghar, 1961- ؛  Stockholm Karolinska institutet   ، 2011
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭D152e‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک انواع سکته مغزی و فاکتورهای خطرساز در سالمندان بستری شد ه در بیمارستان گلستان اهواز بمدت یکسال
پناهی زاده ، داریوش ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Thrombolytic therapy for stroke
Totowa, N.J. Humana Press   ، c2001
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭T5307‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی
حاجی احمد، طاهره ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی ( University of Social Welfare and Rehabilitation) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر اجرای مدل پرستاری توانبخشی ماک )مرحله دردناک ، خیال پردازی ، واقعیت گرایی ( بر راهبردهای مقابله ای و مهارت های زندگی بیماران سکته مغزی
شجاع ،مریم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر اجرای مدل پرستاری توان بخشی ماک )ترکیب ، شکل گیری ، خودیابی ( بر سازگاری و خودکار آمدی بیماران سکته مغزی
ابراهیم پور موزیرجی ، زینب ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش تکنیک های جابه جایی بر دردهای اسکلتی -عضلانی مراقبین افراد مبتلا به سکته مغزی
تقی زاده ، عاطفه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تأثیر دو روش درمان نامیدن بدون خطا و تسهیل سازی حرکات بیانگر بر بازیابی کلمه در بیماران زبان پریش
یوسفی ، عاطفه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare & rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Evidence-based nursing care for stroke and neurovascular conditions
Ames, Iowa Wiley-Blackwell   ، 2013
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭E93‬,‭2013‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
ABC of stroke
Chichester, West Sussex Wiley-Blackwell/BMJ Books   ، 2011
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭A134‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
continuum of stroke care
Philadelphia Wolters Kluwer   ، 2016
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭C755‬,‭2016‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Modern stroke rehabilitation through e-health-based entertainment
Vogiatzaki, Emmanouela ؛  UK Springer   ، 2016
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭V882m‬,‭2016‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر آر تی ام اس فرکانس بالا و پایین بهمراه توانبخشی در مقایسه با توانبخشی به تنهایی بر روی عملکرد حرکتی دست و تحریک پذیری قشر حرکتی مغز در بیماران مبتلا به سکته مغزی در مرحله تحت حاد
سعادتی ، حیدر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2