کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Stroke
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Stroke- nursing
Stroke- complications
Stroke
subacute Stroke
stroke
Stroke- therapy- Handbooks
after stroke depression
 
پدیدآور:
خ‍ی‍رخ‍واه‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‍ه‌
س‍اع‍د پ‍ازوک‍ی‌، ال‍م‍ی‍را
Spence,J David
دی‍ده‌ ورا، راض‍ی‍ه‌
Vogiatzaki, Emmanouela
پ‍ی‍ک‌ ف‍ل‍ک‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار
س‍ع‍ادت‍ی‌، ح‍ی‍در
Dalvandi, Asghar, 1961-
 
ناشر:
World Scientific
Cambridge University Press
McGraw-Hill Medical
Wiley-Blackwell
Humana Press
Springer
Karolinska institutet
SLACK
Wiley-Blackwell/BMJ Books
Wolters Kluwer
ELSEVIER
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت سازگاری و موانع و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن زندگی بیماران سکته مغزی
جعفری ، مهدیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین اختلال افسردگی پس از سکته ، وضعیت عملکردی روزانه و کیفیت زندگی
ساعد پازوکی ، المیرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
stroke clinician's handbook
Hackensack, NJ World Scientific   ، c2008
شماره راهنما: ‭WL‬,‭39‬,‭S9215‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
behavioral and cognitive neurology of stroke
Cambridge ;New York Cambridge University Press   ، c2007
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭B4185‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Acute stroke nursing
Chichester, West Sussex ;Ames, Iowa Wiley-Blackwell   ، 2010
شماره راهنما: ‭WY‬,‭152.5‬,‭A1897‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Occupational therapy and stroke
Chichester, West Sussex, U.K. Wiley-Blackwell   ، 2010
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭O15‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Exploring life after stroke
Dalvandi, Asghar, 1961- ؛  Stockholm Karolinska institutet   ، 2011
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭D152e‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Thrombolytic therapy for stroke
Totowa, N.J. Humana Press   ، c2001
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭T5307‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Evidence-based nursing care for stroke and neurovascular conditions
Ames, Iowa Wiley-Blackwell   ، 2013
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭E93‬,‭2013‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
ABC of stroke
Chichester, West Sussex Wiley-Blackwell/BMJ Books   ، 2011
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭A134‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
continuum of stroke care
Philadelphia Wolters Kluwer   ، 2016
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭C755‬,‭2016‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Modern stroke rehabilitation through e-health-based entertainment
Vogiatzaki, Emmanouela ؛  UK Springer   ، 2016
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭V882m‬,‭2016‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر آر تی ام اس فرکانس بالا و پایین بهمراه توانبخشی در مقایسه با توانبخشی به تنهایی بر روی عملکرد حرکتی دست و تحریک پذیری قشر حرکتی مغز در بیماران مبتلا به سکته مغزی در مرحله تحت حاد
سعادتی ، حیدر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Stroke prevention, treatment and rehabilitation
Spence,J David ؛  New York McGraw-Hill Medical   ، 2012
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭.S744‬,‭2012‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر زاویه مچ پا و طول قطعه کف پایی ارتوز مچ پایی _ پایی سخت بر پارامترهای فضایی _ زمانی و زاویه مفصل زانو در افراد سکته مغزی همی پلژی
دیده ورا، راضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Pediatric stroke rehabilitation
Thorofare, NJ SLACK   ، 2018
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭P371‬,‭2018‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Stroke
[Philadelphia, PA]; [China] ELSEVIER   ، 2016
شماره راهنما: ‭WL‬,‭355‬,‭S921‬,‭2016‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تمرینات تکلیفی دوگانه تعادلی بر تعادل ، افتادن و فعالیت های روزمره زندگی در افراد با سکته مغزی
خیرخواه ، مجتبی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی ( University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مهارت استفاده از وسایل کمک حرکتی بر عزت نفس و خودکارآمدی بیماران دچار عارضه سکته مغزی در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
پیک فلک ، بختیار ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک