کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Stroke rehabilitation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Stroke
Stroke Rehabilitation
Stroke rehabilitation
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور م‍وزی‍رج‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ش‍ج‍اع‌،م‍ری‍م‌
 
ناشر:
SLACK
ELSEVIER
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر اجرای مدل پرستاری توانبخشی ماک )مرحله دردناک ، خیال پردازی ، واقعیت گرایی ( بر راهبردهای مقابله ای و مهارت های زندگی بیماران سکته مغزی
شجاع ،مریم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر اجرای مدل پرستاری توان بخشی ماک )ترکیب ، شکل گیری ، خودیابی ( بر سازگاری و خودکار آمدی بیماران سکته مغزی
ابراهیم پور موزیرجی ، زینب ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Pediatric stroke rehabilitation
Thorofare, NJ SLACK   ، 2018
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭P371‬,‭2018‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Stroke rehabilitation
St. Louis ELSEVIER   ، 2016
شماره راهنما: ‭WL‬,‭356‬,‭S921‬,‭2016‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک