لیست کتابهای خریداری شده از سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب

آمار بازدید آمار بازدید

  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
جستجوی ساده
جستجو در: ساختار:
انواع مدارک
تمامی مدارک
کتاب فارسی کتاب لاتین کتاب خطی فارسی مقاله فارسی
مقاله لاتین مجله فارسی مجله لاتین نقشه فنی فارسی
نقشه فنی لاتین نقشه جغرافیایی فارسی نقشه جغرافیایی لاتین پایان نامه فارسی
پایان نامه لاتین بریده جراید فارسی بریده جراید لاتین اسناد و مدارک فارسی
اسناد و مدارک لاتین چاپ سنگی فارسی کاتالوگ فارسی کاتالوگ لاتین
رسانه فارسی رسانه لاتین استاندارد فارسی استاندارد لاتین
رزومه فارسی رزومه لاتین طرح تحقیقاتی فارسی طرح تحقیقاتی لاتین
اسناد تاریخی فارسی لوح فشرده فارسی لوح فشرده لاتین عکس فارسی
صورتجلسه فارسی عکس هوایی فارسی
پايگاه ها
تمامی پايگاه ها
ک‍ت‍ب‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ لات‍ی‍ن‌2 ب‍ان‍ک‌ ق‍دی‍م‌
ب‍ان‍ک‌ م‍ق‍الات‌ ت‍س‍ت‌ رک‍ورد
ت‍س‍ت‌1 ت‍س‍ت‌2
وج‍ی‍ن‌ 1394 ک‍ت‍ب‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ لات‍ی‍ن‌


پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی

امکان شارژ اینترنتی
ورود به پرداخت اینترنتی


اشتراک منابع اینترنتی

اشتراک منابع اینترنتی

امکاني جهت اشتراک گذاري منابع اینترنتی
سامانه اشتراک منابع اینترنتی


پایگاه پایان نامه های فارسی

پایگاه پایان نامه های فارسی

امکان مشاهده پایان نامه های فارسی
ورود به پایگاه پایان نامه ها


کتابخانه شخصي

کتابخانه شخصي

شخصي سازي پورتال به منظور افزايش امکان ناوبري/راهبري بهتر براي کاربران
ورود به کتابخانه شخصي

 

 

 

 

نمایش آمار بازدید نمایش آمار بازدید

بازدید امروز :1390
بازدید دیروز :6002
بازدید کل :7207834