پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : گفتاردرمانی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
nonogranic articulation disorder
apraxia
Reinforcement short-term auditory-verbal memory
 
پدیدآور:
داروئ‍ی‌، اک‍ب‍ر
پ‍ارچ‍ه‌ب‍اف‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍وس‍ن‌
ی‍ادگ‍ارآذری‌، رک‍س‍ان‍ا
اف‍ت‍خ‍اری‌، زه‍را
ب‍اون‍دی‌، ش‍ی‍دا
طوس‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ ، م‍ی‍ت‍را
آرام‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ، روی‍ا
م‍ی‍ث‍م‍ی‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌
ف‍رش‍اد ت‍ق‍ی‌ دی‍زج‌ ، م‍ری‍م‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ب‍اج‍گ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
طی‍ران‍ی‌ ن‍ی‍ک‌ ن‍ژاد، ح‍م‍ی‍د
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌
ی‍ون‍س‍ی‍ان‌، ش‍ری‍ف‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، زه‍را
ج‍م‍الان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ل‍ک‌ ن‍ی‍ا، پ‍ری‍ن‍از
م‍ق‍دم‌، م‍ه‍س‍ا
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تمرینات تقویت حافظه کوتاه مدت شنیداری کلامی بر میانگین طول گفته در کودکان کم شنوای شدید ۴ تا ۶ ساله
یادگارآذری ، رکسانا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برخی مهارت های زبانی کودکان مبتلا به اختلال تولید با منشا غیر عضوی و مقایسه آن با کودکان عادی ۵ و ۶ ساله
میثمی ، نازنین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شدت کنش پریشی دهانی و کلامی و میزان همبستگی آنها در بیماران مبتلا به سکته مغزی نیمکره چپ
فرشاد تقی دیزج ، مریم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگیهای تولید کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر دوره آمادگی و اول ابتدایی مدارس استثنایی دولتی تهران
جمالان ، محمدرضا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی پردازش تضاد معنایی در دانش آموزان شنوا و ناشنوای پایه پنجم ابتدایی
شفیعی ، بیژن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مقایسه عناصر واژگانی دانش آموزان کلاس اول راهنمایی مدارس تیزهوشان و عادی شهر بندرعباس
آرامی ، منصور ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان تاثیر واکه ها و همخوانها ومختصات ممیزه آنها در تمییز شنیداری کودکان فارسی زبان طبیعی ۶ - ۵ ساله مهدکودکهای تهران
طوسی خراسانی ، میترا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش تمرینات ذهن خوانی بر مهارت های کاربرد شناسی زبان کودکان اوتیستیک
باوندی ، شیدا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه مطابقت فعل در گفتار کودکان لکنتی و غیر لکنتی ۴ تا ۵ ساله شهر تهران
شفیعی ، رویا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی برنامه درمانی مهارت های کاربردشناسی حفظ مکالمه برای کودکان آسیب شنوایی متوسط تا شدید
صالحی ، سوسن ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه درک وبیان صفات تفضیلی و عالی در پسران سندرم داون و پسران دارای نارسایی ذهنی غیر سندرم داون مدارس استثنایی شهرتهران در سال ۱۳۷۷
افتخاری ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان عملکرد سازوکار کامی - حلقی در هنگام آواسازی افرادطبیعی ۱۰ - ۷ و ۲۳ - ۲۰ ساله شهر مشهد
داروئی ، اکبر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر توانبخشی شنیداری - کلامی بر صوت کودکان ناشنوای مادرزادی کاشت حلزون شنوائی زیر ۱۲ سال استان خراسان
طیرانی نیک نژاد، حمید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آگاهی واج شناختی و تاثیر آموزش خواندن برآن در کودکان ۵/۵ و ۶/۵ساله فارسی زبان شهر تهران
سلیمانی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر روش صدادرمانی تشدیدی بر عملکرد صوتی بیماران ۴۰-۲۰ ساله مبتلا به دیسفونی ناشی از تنش عضلانی
مقدم ، مهسا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر برنامه تحریکات دهانی بکمن بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان
یونسیان ، شریفه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی برخی ویژگی های تنفسی آوابرداری دهانی و تولیدی کودکان فلج مغزی اسپاستیک ۳-۵ سال شهر تهران
ملک نیا، پریناز ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی استریوگنوز دهانی در کودکان p.c و مقایسه آن با افراد عادی در مقطع سنی ۸-۱۲ ساله
علیجانی ، غیاث الدین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی دیادوکوکینتیک در کودکان کلاس اول مبتلا به اختلال تولیدی در مدارس منطقه ۸آموزش وپرورش تهران
پارچه باف کاشانی ، حسین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان حرکت زبان به جلو در دانش آموزان کلاس دوم ابتدائی طبیعی و مبتلا به اختلال تولید شهر یزد
اسماعیلی باجگانی ، حسن ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8