پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
51( elkna eerf htiw ecarb BTP)3 ,ecnaraelc leeh mc2 dna elkna dekcol htiw ecarb BTP)2 ,ecnaraelc leeh mc1 dna elkna dekcol htiw ecarb BTP)1 :snoitidnoc 5 ni )ynamreG ,hcinuM ,HbmG levoN( metsys RADEP
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌ ب‍ن‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
ک‍ام‍ی‍اب‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ف‍ره‍ودی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌
س‍ع‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ل‍س‍ان‍ی‌، ع‍اطف‍ه‌
ص‍ف‍دری‌، ف‍رش‍اد
ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ب‍ه‍رام‍ی‌ زاده‌ ، م‍ح‍م‍ود
رن‍ج‍ب‍ر، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
م‍ع‍روف‍ی‌، م‍س‍ی‍ب‌
ش‍ی‍دف‍ر، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍رب‍اق‍ری‌ ، ص‍دی‍ق‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
دان‍ش‌ طل‍ب‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ت‍اج‍ی‍ک‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍لال‍ی‌، م‍ری‍م‌
پ‍ورزاده‌، ب‍ه‍ارک‌
ع‍ل‍ی‍م‍رزال‍و، ف‍رن‍از
م‍ی‍رده‍ق‍ان‌ ، زه‍راال‍س‍ادات‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روایی و پایایی بریس تایمر ایرانی به منظور ثبت مدت زمان واقعی استفاده از ارتز میلواکی در حین انجام فعالیت های روزمره زندگی
میردهقان ، زهراالسادات ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر بریس اعمال کننده نیروی و الگوس بر میزان جابجایی مرکز فشار کف پا و مقدار نیروی عکس العمل زمین در بیماران دچار استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو در بیمارستان اختر شهر تهران در سال ۱۳۸۸
صفدری ، فرشاد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین تاثیر ارتز پلاستیکی OFA با و بدون مفصل بر پارامترهای سینماتیکی راه رفتن در بیماران آسیب نخاعی ناکامل
تاجیک ، حمیدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ی تاثیر آینه درمانی با و بدون پروتز بر کاهش درد خیالی در قطع عضو تروماتیک زیر آرنج با طول استامپ متوط
پورزاده ، بهارک ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی متغییرهای موثر بر عملکرد بریس تحمل کننده وزن از تاندون پتلا)BTP(
علیمرزالو، فرناز ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نوع ضایعه اندام فوقانی و تطابق ارتزهای تجویز شده با آن و کیفیت وسیله دریافتی در مراجعین مراکز ارتوپدی فنی شهر تهران
رنجبر، هوشنگ ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر مدت زمان استفاده از پروتز زیر زانو در جانبازان قطع عضو شهر تهران سال ۱۳۷۹
سعیدی ، حسن ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان رضایت مندی سرویس گیرندگان از کلینیک ارتوپدی نصرارومیه
معروفی ، مسیب ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر ارتز میلواکی بر اسکولیوزایدیوپاتیک
کامیاب ، مجتبی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت استفاده از پروتزهای اندام فوقانی زیر آرنج در بین مراجعین مرکز جامع توانبخشی هلال احمر تهران
شیدفر، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه تاثیر دو نوع ارتز LBCU سفارشی و نیمه سفارشی بر سینما تیک اندام تحتانی در مبتلایان به صافی انعطاف پذیر کف پا
لسانی ، عاطفه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر اسپلینت نئوپرنی ساخته با اسپلینت سفارشی ساخت بر درد و عملکرد دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار
احمدی بنی ، منیره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان کارائی پروتزهای اندام فوقانی در انجام فعالیت های مختلف زندگی وارتباط آن با نوع پروتز
کریمی ، محمدتقی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر دو نوع ارتز دارای حمایت قوس طولی و پروپریوستیو
فرهودی ، محبوبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر استفاده از پروتز بر آتروفی استامپ اندام تحتانی
ملک محمدی ، صدیقه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت سیستم حس کننده دمای اجسام در پروتزهای اندام فوقانی
جلالی ، مریم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان تاثیر کرست لومبوساکرال نوع thgink بر کاهش دردهای کمری در بین مراجعین به کلینیکهای ارتوپدی فنی شهر اراک
دانش طلب ، معصومه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ارتز داینامیکی نئوپرنی بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن د رکودکان فلج مغزی
میرباقری ، صدیقه السادات ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی مقایسه ای گشتاورهای برآیند مفاصل اندام تحتانی افراد دچار قطع بالای زانو وافراد سالم
رضائیان ، تهمینه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ارتز OFAFRF اصلاح شده بر میزان کنترل پاسچرال در حالت ایستاده و استاتیک در کودکان فرج مغزی اسپاستیک
بهرامی زاده ، محمود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4