پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : آمار و کامپیوتر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
م‍ددک‍ار س‍ب‍ح‍ان‍ی‌،آت‍وس‍ا
 
ناشر:
University of Welfare and Rehabilitation Sciences
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
به کارگیری الگوریتم رندم فارست به منظور تشخیص اثرهای متقابل پلی مورفیسم های تک نکلوئوتیدی در داده های ژنتیکی و مقایسه عملکرد آ ن با سایر روش های یادگیری ماشینی
مددکار سبحانی ،آتوسا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک