پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : مددکاری اجتماعی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Being abused
Family funcition
Substance Abuse
noitnevretni ni etar noitneteR .seitinummoc ni demrofrep neeb evah stcejorp 63 :stluseR
Atism
Running away from home
Life skills
 
پدیدآور:
س‍ی‍ار، ث‍ری‍ا
اف‍روش‍ه‌، ع‍ب‍اس‌
ی‍س‍ل‍ی‍ان‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌
م‍ع‍ارف‌ ون‍د، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
س‍ب‍زی‌ خ‍وش‍ن‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍اطف‍ی‌، م‍ری‍م‌
ی‍زدان‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
اف‍خ‍م‍ی‌ گ‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ل‍ی‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ق‍ائ‍م‌ پ‍ن‍اه‌، ام‍ی‍ر
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ص‍ادق‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ج‍لال‍ی‌ ه‍ن‍وم‍رور، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌ ، ال‍ه‍ام‌
ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌، وه‍اب‌
پ‍ولاد چ‍ن‍گ‌، زی‍ن‍ب‌
م‍م‍ی‍زی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍اب‍اخ‍ان‍ی‍ان‌، م‍س‍ع‍وده‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد
پورقاسمی ، مرضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر خدمات مراکز درمان و توانبخشی اختلالات نافذ رشد ( اوتیسم ) تحت نظر سازمان بهزیستی بر کیفیت زندگی مادران دارای کودک اوتیستیک ( در خود مانده )
افروشه ، عباس ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اختلالات زناشویی در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر قبل و بعد درمان نگهدارنده
باباخانیان ، مسعوده ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای کارکرد خانواده کارمندان روزکار و نوبتکار شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
جلالی هنومرور، بنفشه ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه مهارت های نوجوانان با مورد آزار قرار گرفتن آنان در منطقه ۱۷
ممیزی ، فاطمه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مهارت های حل مساله در کاهش گرایش دختران فراری به فرار
افخمی گلی ، لیلی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ویژگی های ابعاد شبکه اجتماعی و سلامت در بازنشستگان سالمند عضو کانون های بازنشستگان کشوری و بازنشستگان آموزش و پرورش شهر کرج
محمدی ، الهام ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل گرایش به سوءمصرف موادمخدر و راهکارهای کنترل مصرف درمحیط های کاری طرح های صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی وانرژی پارس ( عسلویه )
قائم پناه ، امیر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارکرد خانواده در ازدواج های سنتی و مدرن از نظر زنان متاهل شهر تهران
سیار، ثریا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تاثیر مداخلات اجتماع محور پیشگیری از عود درمانایی معتادان در درمان به روش پرهیز مدار و ایمان مدار
معارف وند، معصومه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی علیه زنان معلول مقیم در شهرستانهای اصفهان و فریدن
یسلیانی ، فرزانه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کیفیت زندگی همسران جانبازان اعصاب و روان با همسران بیماران اعصاب و روان شهرستان نجف آباد
پولاد چنگ ، زینب ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر به کارگیری توسعه مددکاری گروهی با تمرکز بر آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامتی عمومی سالمندان فرهنگسرای سالمند تهران
میرزایی ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و مقایسه کارکردهای نوروسایکولوژیک ( تکانشگری ، یادگیری اجتنابی ، خطر پذیری ، بازداری عاطفی و توجه ) در بیماران مبتلا به اخلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار
عاطفی ، مریم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان رضایت مندی از مراکز اجتماع درمان مدار در دو مرکز تهران و گرگان
نجاتی ، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع و انواع مواجهه دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد با خشونت فیزیکی والدین نسبت به یکدیگر - سال ۱۳۸۷
باغانی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی روانشناختی در سالمندان مرد و زن مراجعه کننده به فرهنگسرای سلامند شهر تهران
صادقی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه حمایت اجتماعی و کنترل اجتماعی با تاب آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران پدر معتاد
سبزی خوشنامی ، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه حمایت اجتماعی بین افرادی که پس از قطع مصرف مواد عود داشته اند با افرادی که عود نداشته اند در کمپ تولدی دوباره تهران
یزدانی ، مرضیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان بزهکار
علی نیا جنگلی ، وهاب ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9