پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : مشاوره
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Forgivness
Personality traits
Deterministic Thinking
Key words: mates selection, family, matesب‌etam fo noitutitsni yb noitceles setam fo selyts owt gnomas
desire for marriage
 
پدیدآور:
ای‍زدی‌، اح‍م‍د
م‍ی‍رزم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ه‍م‍ت‍ی‌ م‍ن‍ش‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‌، پ‍روان‍ه‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، زک‍ی‍ه‌
ب‍اب‍ارب‍ی‍ع‌، م‍ه‍دی‍ه‌
م‍وس‍وی‌، ی‍زدان‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
س‍ل‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ل‍ک‍ان‌، ح‍ل‍ی‍م‍ه‌
ع‍ب‍دول‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ب‍رات‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ راد، س‍ی‍ده‌ زه‍را
ش‍ی‍خ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ه‍رآرا، ام‍ی‍د
رح‍ی‍م‍ی‌ ،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ح‍م‍دی‌، ش‍ه‍لا
م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍روغ‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍ری‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ی ویژگیهای شخصیت با تعارض کار -خانواده در معلمان منطقه ۵ تهران
شیخی ، غلامرضا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین میزان بخشش و تفکر قطعی نگر در بین زوج های متقاضی طلاق و عادی
بروغنی ، مهری ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین رغبت به ازدواج با نگرش مذهبی و تفکر قطعی نگر در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران
فهیمی راد، سیده زهرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین تفکر قطعی نگر با علائم و نشانه های وسواس فکری - عملی در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
موسوی ، یزدان ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تاب آوری بر سرسختی روانشناختی و تاب آوری افراد بعد از ترک اعتیاد
کریمی ، پروانه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه منابع و شدت استرس شغلی با فرسودگی شغلی و سلامت روان ماموران آتش نشانی
رحیمی ،محمدعلی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی برکاهش علائم افسردگی دانش آموزان پسراول دبیرستان شهرستان پیرانشهر
میرزمانی ، محمود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری در نوجوانان دارای اختلالات بینایی و مقایسه آن با نوجوانان عادی
سلیمی ، ابوالفضل ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین امیدواری با معناجویی و افسردگی در افراد مصروع و مقایسه آن افراد غیر مصروع
مصطفائی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی خود متمایز سازی دانش آموزان دختر توسط انسجام و انعطاف پذیری در خانواده
محمدی ، شهلا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه صمیمیت و سازگاری زناشویی در دو سبک انتخاب همسر : از طریق موسسه های همسر گزینی و همسر گزینی از طریق معرفی خانواده
سلگی ، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای زندگی جمعی بر ارتقاء مهارتهای زندگی روزانه بیماران اسکیزوفرنیا مرد مرکز آموزشی - درمانی روانپزشکی رازی تهران
همتی منش ، اسدالله ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین سبک های دلبستگی ، صمیمیت و عملکرد خانواده در زوجین عادی در مقایسه با زوجین اقدام کننده برای طلاق
میرزایی ، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تبین شادکامی از طریق حمایت اجتماعی و حرمت خود سالمندان مقیم در مراکز شبانه روزی در مقایسه با سالمندان مقیم در خانه
نصیری ، زکیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش گروهی والدگری راه حل محور به مادران بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی
براتی ، روح الله ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی زناشویی به زنان ماستکتومی شده بر افزایش رضامندی زناشویی آنها و همسرانشان
باباربیع ، مهدیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی مداخله ی شناختی رفتاری گروهی بر اصلاح تصویر تن و افزایش عزت نفس در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی مستکتومی
ایزدی ، احمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش گروهی مهارت های جرات ورزی بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی
مهرآرا، امید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی مداخله ی گروهی با رویکرد معنادرمانی بر شادکامی سالمندان بهره مند از خدمات مراقبت روزانه آسایشگاه کهریزک
عبدولی ، یوسف ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین فرسودگی شغلی و سخت روئی شاغلین در خدمات پرستاری یا دلزدگی زناشویی
ملکان ، حلیمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9