پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌
ADHD
Stroke
ethics principles
rural
Almzheimer's disease
Life skills
Sexual dynfunction
hell-to-toe rocker shoe
Schema therapy
Personality traits
Attchment based therapy
Educable Mentally retarded students
Mental health
Reinforcement short-term auditory-verbal memory
Service quality
after stroke depression
Special care
Ergonomics
داس‍ت‍ان‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍دی‍ه‌
رض‍ای‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
س‍اع‍د پ‍ازوک‍ی‌، ال‍م‍ی‍را
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ح‍س‍ن‌ پ‍ور، م‍ج‍ی‍د
ی‍ادگ‍ارآذری‌، رک‍س‍ان‍ا
خ‍دم‍ت‍ی‌ م‍رص‍ع‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ف‍لاح‌ ق‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ح‍م‍ی‍دپ‍ور، ح‍س‍ن‌
خ‍داپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
ن‍وک‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ج‍ن‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
ف‍ره‍ادی‌، اک‍رم‌
پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ش‍ی‍خ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ص‍اح‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍رج‍ان‌
اک‍ب‍ری‌ م‍ه‍ر ، م‍ان‍دان‍ا
وی‍س‍ک‍رم‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
university of social welfare and rehabilitation
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (س‍م‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا)
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
قصه درمانی ( گستره تربیتی و درمانی تمثیل )
صاحبی ، علی ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۲۰/۵‬,‭د۱۹۲،/‌ص۱۷۱‍ق‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
خداپناهی ، محمدکریم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت دانشگاهها)   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه کارآیی شناخت درمانی با طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر : کاهش علایم ، بهبود عملکرد ،تغییر متغییرهای میانجی و فرآیند تغییر علایم
حمیدپور، حسن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی کاردرمانگران از شیوه های مراقبت ویژه کودکان فلج مغزی و آموزش آن به خانواده ها
رضایی ، معصومه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وضعیت سازگاری و موانع و عوامل تسهیل کننده مرتبط با آن زندگی بیماران سکته مغزی
جعفری ، مهدیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد
پورقاسمی ، مرضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت ارائه خدمت بر مبنای رضایت بیماران در مراکز فیزیوتراپی شهر تبریز
جنتی ، سعید ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تمرینات تقویت حافظه کوتاه مدت شنیداری کلامی بر میانگین طول گفته در کودکان کم شنوای شدید ۴ تا ۶ ساله
یادگارآذری ، رکسانا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه ی ویژگیهای شخصیت با تعارض کار -خانواده در معلمان منطقه ۵ تهران
شیخی ، غلامرضا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی ارگونومیکی طراحی داخلی خودروی شوکا و ارائه پیشنهادات جهت بهینه سازی
فلاح قنبری ، محمدرضا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر عروسکی ( با نور ماوراء بنفش ) بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهر تهران
هاشمی ، محبوبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نابرابری اقتصادی - اجتماعی در وضعیت سلامت روان و عوامل تعیین کننده آن در بین ساکنان شهر تهران در سال ۱۳۸۷
خدمتی مرصع ، اسماعیل ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق پرستاری بر حساسیت اخلاقی در تصمیم گیریهای پرستاران تامین اجتماعی استان کرمان
حسن پور، مجید ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation)( ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر در کاهش نقائص توجهی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه ( نوع نقص توجه )
نوکنی ، مصطفی ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک های مادر و کودک شهر تهران
اکبری مهر ، ماندانا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی
فرهادی ، اکرم ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر باراگر پاشنه - تا پنجه بر میزان محدودیت حرکتی مفاصل پا و مچ در دانشجویان دختر با الگوی راه رفتن طبیعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ویسکرمی ، معصومه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی مداخله ترکیبی درمان دلبستگی و آموزش فرزندپروری به مادران دلبسته ناایمن بر کاهش علایم بیش فعالی کمبود توجه فرزندانشان و استرس و اضطراب و اجتناب دلبستگی آنها
پشت مشهدی ، مرجان ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تحریک چند حسی بر وضعیت شناختی و کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به آلزایمر بستری در مرکز نگهداری از سالمندان نسیم شهر
محبوبی نیا، مهدی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین اختلال افسردگی پس از سکته ، وضعیت عملکردی روزانه و کیفیت زندگی
ساعد پازوکی ، المیرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9