پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
اخ‍ت‍لالات‌ ب‍ه‌ خ‍واب‌ رف‍ت‍ن‌ و در خ‍واب‌ ب‍اق‍ی‌ م‍ان‍دن‌
 
پدیدآور:
پ‍ورپ‍ون‍ه‌، م‍ری‍م‌
م‍ح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍وش‌ ورن‍وس‍ف‍ادران‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍رب‍ان‍پ‍ور ک‍ل‍خ‍وران‌، زه‍را
پ‍ائ‍ی‍زه‌، پ‍روان‍ه‌
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ادی‍ن‍ج‍ر، ج‍ک‌ د
ع‍رب‌، اع‍ظم‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ن‍ح‍وی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ی‍دری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
روش‍ن‍ی‌، زه‍را
ع‍وض‌ زاده‌، م‍ه‍ی‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ص‍ف‍ورا
ی‍اوری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
اس‍دال‍ه‌پ‍ور ک‍وت‍ن‍ائ‍ی‌، ف‍ائ‍زه‌
اح‍م‍دی‌ زاده‌، زه‍را
ک‍اظم‍ی‌ ن‍س‍ب‌، س‍م‍ی‍ه‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، رض‍ا
ام‍ی‍ری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
س‍دره‌ال‍م‍ن‍ت‍ه‍ی‌
دان‍ژه‌
university of social welfare and rehabilitation
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر بی خوابی
ادینجر، جک د ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۸۸‬,‭‌ف‍لا۳۵۵‍غ‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اثرات گیاهان دارویی بر آرامش از منظر اسلام و علم پزشکی
نورمحمدی ، محمدرضا ؛  شهرکرد سدره المنتهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ن۷۴۱‍ف‍لا‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر افزایش امیدواری فرزندان دختر جانبازان
پائیزه ، پروانه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ناحیه پروموتر ژن )6 rotcaF noitpircsnarT gnitavitcA (6 FTA در ۲۰۰ بیمار مبتلا به سایکوز با معیارهای تشخیصی RI-VI-MSD از شهر تهران
کاظمی نسب ، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی با بیماری های شایع در کارکنان سالمند صداوسیمای مرکز تهران در سال ۱۳۸۹
روشنی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر بریس ابداکشن بر کیفیت زندگی و میزان دررفتگی بیماران تحت جراحی آرتروپلاستی مفصل ران
دهستانی اردکانی ، محمود ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی اختلال اضطراب اجتماعی فراگیر بر مبنای مدل زیستی تکاملی کیمبرل
امیری ، مهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ویژگی های شخصیتی مردان وابسته به مواد افیونی و مت آمفتامین
عرب ، اعظم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای درد اسکلتی - عضلانی ، افسردگی و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم
احمدی زاده ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب ویلیام گلاسر بر الگوهای ارتباطی زنان متاهل خانه دار ناسازگار مراجعه کننده به خانه های سلامت شهرداری تهران
عوض زاده ، مهین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه عملکردی هاپلوتیپ های ناحیه غنی ازپورین بالادست ژن کاوئولین ۱ در بیماران مبتلا به اختلالات نورودژنرتیو
حیدری ، ابوالفضل ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه ی روزمره زندگی به مراقبین در منزل ، بر عملکرد حرکتی ظریف کودکان فلج مغزی ۶ تا ۷۲ ماهه
قربانپور کلخوران ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر برنامه مکیدن غیر تغذیه ای با برنامه تحریک دهانی بکمن ، بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل نوزادان نارس ۳۲-۲۶ هفته جنینی بستری در واحد مراقبت های ویژه نوزادان
اسداله پور کوتنائی ، فائزه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر کم شنوای ۱۲ تا ۱۶ سالیه فراگیر شهر اراک
مهوش ورنوسفادرانی ، عباس ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی قابلیت یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل کننده های آن از دیدگاه کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی شهر تهران در سال ۱۳۹۱
یوسفی ، رضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پلی فارماسی و عوامل مرتبط در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در سال ۱۳۸۹
یاوری ، حمیدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل پیش بینی کننده ی ابتلا به روان پریشی در مصرف کنندگان مفتامین
محمدیان ، صفورا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیرتغییر زاویه مچ پا در ارتز toob gniklaw ساق بلند، برتوزیع فشارکف پا در بیماران دیابتی نوع ۲
پورپونه ، مریم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای سلامت عمومی سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی و گیرندگان مراقبت در منزل بهزیستی شهر تهران در سال ۱۳۸۹
نحوی نژاد، حسین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه کارکرد بینایی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی شهر بوشهر- ۱۳۹۰
محمدیان نیا، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9