پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار ی‍اری‍گ‍ران‍ه‌
روان‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زن‍دان‌-ای‍ران‌
below knee amputees
دی‍ن‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
Hospital preparedness
Noise-induced Hearing Loss
طلاق‌ -- ای‍ران‌
ه‍وی‍ت‌ گ‍روه‍ی‌-- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
aphasia
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
زن‍دی‌،س‍وده‌
ق‍ری‍ش‍ی‌،زه‍را س‍ادات‌
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، دی‍وی‍د
رض‍ائ‍ی‌،م‍ه‍دی‌
ک‍لان‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶-
ب‍س‍طام‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍رادی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۴۴-
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌،آرام‌
ع‍ل‍ی‌پ‍ورگ‍راون‍د،ف‍ردی‍ن‌
ش‍م‍س‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا،ع‍ب‍اس‌
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۲۴-
دوس‍ت‍ی‌،اف‍س‍ان‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍وس‍وی‌،ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌
دوس‍ت‍ی‌،م‍رض‍ی‍ه‌
ل‍ال‍ر، اس‍ت‍ف‌، ۱۹۵۸ - م‌
ک‍ی‍ن‍لاک‌، گ‍راه‍ام‌ چ‍ارل‍ز، ۱۹۴۳ - م‌
ت‍وح‍ی‍دی‌،ن‍ی‍م‍ا
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍دال‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
University of Social Welfare and Rehabilitation
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
University of Social Welfare and Rehabilitation science
ارس‍ب‍اران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر زندان بر زندانی
تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۱۹۲‬,‭‌ت۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی نابهنجاری
روزنهان ، دیویدال ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۸۱۴ر‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طلاق در ایران
کلانتری ، عبدالحسین ، ۱۳۵۶- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه جامعه شناختی تکوین دیدگاه ها و پارادایم های اصلی آن
کینلاک ، گراهام چارلز، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به جامعه شناسی دین
مرادی ، بهروز، ۱۳۴۴- ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیرآموزش اصول آمادگی بیمارستانی براساس برنامه ملی بر میزان آمادگی پاسخگویی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران به حوادث و بلایا در سال 2931
کریمیان ،آرام ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر فیت سوکت پروتزی بر پارامترهای کینتیکی راه رفتن افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه
توحیدی ،نیما ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مهارت واژه یابی ، حافظه کلامی و کنشهای حرکتی گفتار در بیماران سکته مغزی زبان پریش و ارتباط آن با سازماندهی زبان در مغز : به صکارگیری تحریک مغناطیسی تراجمجمه ای و آزمون شنیداری دوسویه
قریشی ،زهرا سادات ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
پیشگیری از کاهش شنوایی ناشی از نویز با استفاده از استیل سیستئین )CAN( و جین سینگ )gnesniG( در کارگران مرد
دوستی ،افسانه ؛  علوم بهزیستی و بهزیستی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هیپنوتیسم درمانی پیشرفته
تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۱۵‬,‭‌ه۹۲۱‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین فرایند بهبودی در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر
شمسعلی نیا،عباس ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی کودکان خیابانی با اختلال های رفتاری برونی شده
دوستی ،مرضیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر اضافه کردن درمان با شاک ویو به در مان درناژ لنف و هات پک بر تغییر سلولیت ناحیه ران خانمها
جعفری موسوی ،فخرالسادات ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی University of Social Welfare and Rehabilitation science   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین فرآیند آموزش بالینی در کاردرمانی
رضائی ،مهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای تاب آوری بر سطح اعتیاد پذیری و تغییر نگرش نسبت به مواد در میان دانش آموزان مقطع راهنمایی ( متوسطه اول ) شهر خرم آباد
بسطامی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه اندازه عضلات ثباتی گردن و کمر در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با و بدون گردن درد از نگاه اولتراسونوگرافی
زندی ،سوده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فرآیند توانبخشی اجتماعی پس از حوادث و بلایا
علی پورگراوند،فردین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هویت دیدگاه های جامعه شناختی
لالر، استف ، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قضازدایی ( نقش میانجی مددکار اجتماعی در حل اختلاف غیر دادگاهی )
آقابخشی ، حبیب ، ۱۳۲۴- ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی
سیلورمن ، دیوید ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9