پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : .۱۳۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
womenElderly
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، ف‍ائ‍زه‌
ام‍ام‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
ای‍وب‍ی‌، اح‍م‍د
روان‌ ب‍خ‍ش‌ ، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی کنترل الگوی تنفس در افراد با و بدون کمردرد غیر اختصاصی مزمن
روان بخش ، مجید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، .۱۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
غربالگری ژنهای عقب ماندگی ذهنی وابسته به X در خانواده های با توارث قطعی یا احتمالی ارجاع شده به مرکز تحقیقات ژنتیک
عزیزی ، فائزه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، .۱۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوی فعالیت عضلات اکستانسور ناحیه کمری -لگنی در حین الگوی حرکتی اکستاسیون ران در ورزشکاران با و بدون سابقه استرین همسترینگ
امامی ، مهناز ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، .۱۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر بسته خدمات سلامت سالمندی مرکز جامع سالمندان نشاط یزد بر روی کیفیت زندگی و فعالیت های روزمره زندگی ابزاری سالمندان زن مراجعه کننده در سال ۱۳۹۰
ایوبی ، احمد ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation science) ۱۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک