پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : .sraey erutuf ni slliks laicos ni stneduts delbasid lautcelletni fo sseccus eht esaercni lliw gniniart dnim fo yroeht taht dedulcnoc eb nac ti ,mus nI .noitressa sesaercni ton ti tub ,ytilibasid lautcelletni htiw stneduts elam ni lortnoc-fles dna noitarepooc ,slliks laicos evorpmi nac gniniart dnim fo yroeht :noisulcnoC
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
.sraey erutuf ni slliks laicos ni stneduts delbasid lautcelletni fo sseccus eht esaercni lliw gniniart dnim fo yroeht taht dedulcnoc eb nac ti ,mus nI .noitressa sesaercni ton ti tub ,ytilibasid lautcelletni htiw stneduts elam ni lortnoc-fles dna noitarepooc ,slliks laicos evorpmi nac gniniart dnim fo yroeht :noisulcnoC
 
پدیدآور:
م‍ح‍ب‍وب‌ ،ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ارزی‍ل‍ی‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش نظریه ذهن بر بهبود مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان پسر کم توان ذهنی ۸ تا ۱۲ ساله مشکین شهر
محبوب ،بخشی بارزیلی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک