پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Hospital preparedness
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Hospital Preparedness
Hospital preparedness
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
رج‍ب‍ی‌، س‍م‍ی‍را
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌،آرام‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیرآموزش اصول آمادگی بیمارستانی براساس برنامه ملی بر میزان آمادگی پاسخگویی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران به حوادث و بلایا در سال 2931
کریمیان ،آرام ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر استقرار و فعال سازی سامانه هشدار اولیه بر میزان آمادگی بیمارستان امام خمینی )ره ( شهرستان ساری در مقابله با حوادث و بلایا"
قاسمی ، فهیمه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر اجرای برنامه مدیریت خطر بیمارستانی بر آمادگی بیمارستان و شایستگی حرفه ای پرستاران در پاسخ به حوادث و بلایا در بیمارستان توانبخشی رفیده
رجبی ، سمیرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University Social Welfare and of Rehabilitation) ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک