پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Life skills
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
life skills
Teenagers with disabilities
Life Skills
Socialization
Moral education
Life skills
Parenting
Educational Planning_ United States
Educational planning
 
پدیدآور:
س‍ودم‍ن‍د، ن‍س‍ری‍ن‌
Dawson, Peg.
ب‍ن‍ی‌ اس‍د، اس‍م‍ا
س‍ج‍ادی‌،س‍ج‍اد
Mannix, Darlene
م‍ی‍رزای‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
ع‍ب‍اس‍ی‌،س‍ع‍ی‍د
Williams, Bernard Arthur Owen.
Greene, Lawrence J.
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌
Trilling, Bernie
 
ناشر:
Stanley Thornes
Guilford
Wiley
Jossey-Bass
Corwin
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
A-Z of PSE
Williams, Bernard Arthur Owen. ؛  Cheltenham Stanley Thornes   ، 1999
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکرد خانواده زنان دارای همسر معتاد
پورقاسمی ، مرضیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد توانمندسازی مددکاری اجتماعی بر سازگاری فردی - اجتماعی معلول جسمی حرکتی
بنی اسد، اسما ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Smart but scattered
Dawson, Peg. ؛  New York Guilford   ، c2009
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Helping students fix problems and avoid crises
Greene, Lawrence J. ؛  Thousand Oaks, Calif. Corwin   ، c2005
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی به کودکان کم شنوای دبستانی تلفیقی بر تطابق ایشان در استان مازندران
یعقوبی مقدم ، حسین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده لاتین
 
 
21st Century Skills Learning for Life in our Times
Wiley   ، 2009
شماره راهنما: LA ,3 ,CDR ,2009
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
21st century skills
Trilling, Bernie ؛  San Francisco Jossey-Bass   ، c2009
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بلوغ هیجانی نوجوانان با سندرم داون
میرزایی ، مصطفی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زناشویی زوج های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره جویای شهر گرگان سال 2931
سجادی ،سجاد ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون
عباسی ،سعید ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences) ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس و کنترل پرخاشگری نوجوانان کم شنوای دختر
سودمند، نسرین ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare) ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Life skills activities for secondary students with special needs
Mannix, Darlene ؛  San Francisco, CA Jossey-Bass   ، c2009
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک