پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Mental health
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Mental health services
Mental Health- Infant
Community Mental Health Services- United States
Mental Disorders- rehabilitation
Communication Disorders- etiology
Mental Disorders- rehabilitation- Case Report
Mental Health
community Mental Health Centers
Psychiatric Department, Hospital- Great Britain
Mental Disorders- therapy
Mental Health- United States
Occupational Therapy- methods
Mental Health Services
Crisis Intervention- handbooks
Geriatric Nursing
Psychiatry
Aging- phisiology
 
پدیدآور:
American Psychiatric Association. Task Force on the Homless Mentally III.
Milne, Derek
Early, Mary Beth
Cottrell, Rita P. Fleming
Patterson, Terence
Morrison, Michelle
Lee, Emma
Lyttle, Jack
Terry, Paul
Fischler, Gary, 1955-
 
ناشر:
Slack Incorporated
An Aspen Publication
Whurr
American Psychiatric Assocition
F.A. Davic Company
Butterworth Heinemann
MacMillan
Macmillan Press LTD
Raven press
Bailliere Tindall
Jessica Kingsley
SAGE
Little, Brown
MacMillan Press Ltd
Mosby
Routledge
Guilford Press
John Wiley
Macmillan, BPS books
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Counselling the elderly and their carers
Terry, Paul ؛  Houndmills Macmillan Press LTD   ، 1997
شماره راهنما: ‭WT‬,‭145‬,‭T329c‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Manual of psychiatric emergencies
Boston Little, Brown   ، c1994
شماره راهنما: ‭WM‬,‭34‬,‭.M294‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Communication disability and the psychiatry of old age
London Whurr   ، c1996
شماره راهنما: ‭WM‬,‭475‬,‭.C733‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Couple and family clinical documentation sourcebook: a co
Patterson, Terence ؛  New York John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭WX‬,‭173‬,‭.P317c‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Quality of life and mental health services
London ; New York Routledge   ، 1997,c1996
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.Q11‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Functional performance in older adults
Philadelphia F.A. Davic Company   ، c 2001
شماره راهنما: ‭WT‬,‭104‬,‭.F978‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of infant mental health
New York Guilford Press   ، c2000
شماره راهنما: ‭WS‬,‭350,.6‬,‭.H2375‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Mental health concepts and techniques for occupational therapy assistant
Early, Mary Beth ؛  NewYork Raven press   ، 1993
شماره راهنما: ‭WM‬,‭450,.5‬,‭.O2,.E12m‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Lyttle's mental health and disorder
Lyttle, Jack ؛  London Bailliere Tindall   ، 1994
شماره راهنما: ‭WM‬,‭105‬,‭.L997L‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Psychology and mental health nursing
Milne, Derek ؛  London Macmillan, BPS books   ، 1993
شماره راهنما: ‭WM‬,‭105‬,‭.M659p‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Mental health policy and practice today
Thousand SAGE   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭105‬,‭.M549‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of mentall health nursing
Morrison, Michelle ؛  St. Louis Mosby   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭400‬,‭.M881f‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Child psychiatric units: at the crossards
London Jessica Kingsley   ، 1995
شماره راهنما: ‭WS‬,‭27‬,‭.FA1,.C5‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Treating the homeless mentally ill: a report of the task force on the homeless mentally III
American Psychiatric Association. Task Force on the Homless Mentally III. ؛  Washington American Psychiatric Assocition   ، 1992
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.A512t‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Older people, nursing and mental health
Oxford Butterworth Heinemann   ، c1999
شماره راهنما: ‭WY‬,‭152‬,‭.O44‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Mental health care: a workbook for carers
Lee, Emma ؛  London MacMillan   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.L477m‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Vacational impact of psychiatric disorders: a guide for rehabilitation professionals
Fischler, Gary, 1955- ؛  Gaithersburg An Aspen Publication   ، 1999
شماره راهنما: ‭WM‬,‭40‬,‭.F529v‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Proactive approaches in psychosocial occupational therapy
Cottrell, Rita P. Fleming ؛  Thorofare, NJ Slack Incorporated   ، c2000
شماره راهنما: ‭WM‬,‭450.5‬,‭.O2,.P962‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Residential versus community care: the role of insttution in welfare provision
London MacMillan Press Ltd   ، 1998
شماره راهنما: ‭WM‬,‭29‬,‭.R429‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
science of mental health
New York Routledge   ، c2001
شماره راهنما: ‭WA‬,‭105‬,‭.S416‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9