پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Orthotics
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
prosthetics and orthotics
Functional orthotics
Orthotics
ower limb orthotics
 
پدیدآور:
س‍ع‍ی‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍راض‍پ‍ور، م‍خ‍ت‍ار
ک‍اظم‍ی‌ س‍ن‍گ‍ده‍ی‌، س‍ه‍راب‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله لاتین
 
 
Journal of Prosthetics and Orthotics
US
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه وزن کف پایی در بریس زیر زانوی عملکردی و بریس تحمل کننده وزن از تاندون در دو وضعیت ایستادن در دانشجویان سالم دانشکده های توانبخشی دانشگاههای علوم پزشکی تهران
کاظمی سنگدهی ، سهراب ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت " ارتوز قدرتی راه رفتن " و بررسی تاثیر آن بر پارامترهای راه رفتن در بیماران آسیب نخاعی
عراضپور، مختار ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر فوری ارتز LBCUتغییر یافته بر فعالیت الکتریکی عضلات و مولفه های سینتیک راه رفتن در بزرگسالان مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر علامت دار
سعیدی ، حسن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک