پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : University of Social Welfare and Rehabilitation science
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Educational methods
Therapeutic Approaches
Diabetes
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍وس‍وی‌،ف‍خ‍رال‍س‍ادات‌
ق‍ن‍ب‍ری‌، اک‍ب‍ر
خ‍داپ‍رس‍ت‌ اس‍ک‍ده‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ادی‍م‍ی‌،س‍ارا
ده‍ق‍ان‌، ه‍اج‍ر
 
ناشر:
University of Social Welfare and Rehabilitation science
University of Social Welfare Rehabilitation Science
Social Welfare and Rehabilitation Science University
University of social welfare and rehabilitation science
University of Social Welfare and Rehabilitation Science
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر اضافه کردن درمان با شاک ویو به در مان درناژ لنف و هات پک بر تغییر سلولیت ناحیه ران خانمها
جعفری موسوی ،فخرالسادات ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی University of Social Welfare and Rehabilitation science   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر درمان لغزش اعصاب شبکه بازوئی ، بر درد و عملکرد اندام فوقانی بیماران سندروم خروجی قفسه سینه ای
ادیمی ،سارا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Science   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی رفتارهای پرخطر بر مبنای ایمنی دلبستگی به والدین و هیجان طلبی در دانشجویان
قاسمی ،فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Science   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر آموزش بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا بر خودکارآمدی عمومی و مدیریت دیابت در بیماران دیابت نوع ۲
دهقان ، هاجر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (Social Welfare and Rehabilitation Science University) Social Welfare and Rehabilitation Science University   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر آموزش بازخورد محورhcaeT( - )kcaBبر تبعیت از رژیم درمانی بیماران همودیالیزی مبتلا به مرحله انتهایی نارسایی کلیه مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال ۱۳۹۵
قنبری ، اکبر ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی University of social welfare and rehabilitation science   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روش های درمانی به کار گرفته شده و علل آن توسط بیماران روانی و خانواده های آن ها در مراجعین بیمارستان آموزشی درمانی روان پزشکی شفا رشت
خداپرست اسکدهی ، زینب ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare Rehabilitation Science   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک