پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : aphasia
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Language disorders --Case studies
Aphasia
Aphasia- diagnosis
Aphasia- in adulthood
Language Disorders- diagnosis- Problems and Exercises
Aphasia- therapy
 
پدیدآور:
Goodlass, Harold
Lesser, Ruth
Berthier, Marcelo L.
Brookshire, Robert H.
Spreen, Otfried
Brookshire, robert H.
Goodglass, Harold
Klein, Evelyn R.
Davis, George Albyn, 1946-
 
ناشر:
Psychology Press
Plural Pub.
Prentice Hall
Whurr
Lippincott Williams and Wilkins
Lippincott Williams
State welfare organization of Iran; University of social welfare and rehebilitation science
Mosby
Pergamon
Whurr publishers
Mosby Elsevier
Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins
Oxford University Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
survey of adult aphasia and related language disorders
Davis, George Albyn, 1946- ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall   ، c1993
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340,.5‬,‭.D261a‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Grammatical disorders in aphasia: a neurolinguistic perspective
London, philadelphia Whurr publishers   ، c2000
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340,.5‬,‭.G745‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Cognitive neuropsychology and conversation analysis in aphasia: an introductory casebook
London Whurr   ، c1999
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340.5‬,‭.C6761‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Linguistic investigations of aphasia
Lesser, Ruth ؛  London Whurr   ، 1989
شماره راهنما: ‭WM‬,‭475‬,‭.L6381‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Forums in clinical aphasiology
London Whurr   ، c1996
شماره راهنما: ‭WM‬,‭475,.5‬,‭.F692‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
treatment of aphasia : Form theory to practice
London Whurr   ، c1995
شماره راهنما: ‭WM‬,‭475,.5‬,‭.T784‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Transcortical aphasias
Berthier, Marcelo L. ؛  East Sussex Psychology Press   ، c1999
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340,.5‬,‭.B541t‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
aphasia therapy file
Hove Psychology Press   ، c1999
شماره راهنما: ‭WM‬,‭475,.5‬,‭.A639‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
assessment of aphasia and related disorders
Goodlass, Harold ؛  Philadelphia Lippincott Williams   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340,.5‬,‭.G651a‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders
Philadelphia Lippincott Williams   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340.5‬,‭L2872‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Aphasia therapy
London Whurr   ، c1989
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340.5‬,‭.C669a‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Manifestations of aphasia symptoms in different languages
Amsterdam Pergamon   ، 2001
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340,.5‬,‭.M278‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to neurogenic communication disorders
Brookshire, robert H. ؛  St. Louis Mosby   ، c2003
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340.5‬,‭.B872i‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Assessment of Aphasia
Spreen, Otfried ؛  Oxford Oxford University Press   ، c2003
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340,.5‬,‭.S768a‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Boston diagnostic aphasia examination
Goodglass, Harold ؛  Philadelphia Lippincott Williams and Wilkins   ، 2001
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Syndromes of Aphasia in Persian
Tehran State welfare organization of Iran; University of social welfare and rehebilitation science   ، 2003
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340.5‬,‭S992‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Language intervention strategies in aphasia and related neurogenic communication disorders
Philadelphia Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins   ، c2008
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340.5‬,‭L2872‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to neurogenic communication disorders
Brookshire, Robert H. ؛  St. Louis, Mo. Mosby Elsevier   ، c2007
شماره راهنما: ‭WL‬,‭340.5‬,‭B872i‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده لاتین
 
 
Acquired Language Disorders :A Case-Based Approach
2010
شماره راهنما: WL ,60 ,CDR ,2010
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Acquired language disorders
Klein, Evelyn R. ؛  San Diego Plural Pub.   ، c2010
شماره راهنما: ‭WL‬,‭18.2‬,‭K64a‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2