پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : desire for marriage
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Desire for marriage
desire for marriage
 
پدیدآور:
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ راد، س‍ی‍ده‌ زه‍را
ق‍ن‍اد، ف‍ائ‍زه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین رغبت به ازدواج با نگرش مذهبی و تفکر قطعی نگر در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران
فهیمی راد، سیده زهرا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی میزان رغبت به ازدواج در دانشجویان با سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های شناختی وابسته و ناوابسته به زمینه
قناد، فائزه ؛  علوم بهزیستی وتوانبخشی (university of social welfare and rehabilitation) ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک