اخبار اخبار

«بازگشت

حضور نماینده کتابخانه مرکزی دانشگاه در شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

شانزدهمین همایش ملی روسای کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کشور در تاریخ 26 و 27 خرداد ماه در بیرجند با محوریت آینده نگاری در کتابخانه های علوم پزشکی در حال برگزاری می باشد .

در این راستا خانم ربیعی نماینده سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این همایش حضور بهم رساندند.

نظر
لینک مطلب :