اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه بن کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 با توجه به فرار رسیدن ایام برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و با عنایت به راه اندازی سامانه بن کتاب دانشجویی، دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند تا پایان روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۷ با مراجعه به سایت bon.tibf.ir نسبت به ثبت نام و دریافت بن کارت کتاب اقدام نمایند.

نظر
لینک مطلب :