اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه خبره‌ياب پژوهش رونمایی شد


سامانه خبره‌ياب پژوهش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به تاریخ 12/15/ نود وهفت در دومین همایش ملی مدیران اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر دانشگاه علوم پزشکی تهران رونمایی شد

آدرس سامانه : http://esid.research.ac.ir

نظر
لینک مطلب :