اخبار اخبار

«بازگشت

موسسه ی ISI ضریب نفوذ یا r جدید مجلات را اعلام کرد

جدیدترين مقادير شاخص تأثير (Impact Factorمجلات مجموعه    Web of Science از سوی موسسه  Clarivate Analytics 

 منتشر شده است. پژوهشگران می توانند با مراجعه به بانک اطلاعاتی Journal Scitation Report  در پایگاه استنادی  Web Of Science از جديدترين شاخص هاي تأثير ژورنال هاي حوزه تخصصي مورد علاقه خود مطلع شوند.

مجله ی 
CA-Cancer journal for clinicians                                                             
با ضریب نفوذ ۲۲۳/۶۷۹ بیشترین مقدار را دارد

در ایران مجله ی
International journal of health policy and management 
در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ ۴/۴۸۵ را کسب کرده است.

نظر
لینک مطلب :