اخبار اخبار

«بازگشت

نخستین همایش ملی حقوق نشر

 نخستین همایش ملی حقوق نشر  برای نخستین بار در تاریخ نشر کشورمان مطرح شد. 

حقوق نشر به دلیل نقش موثر و حیاتی در تجاری سازی و تحقق حقوق مادی اثر ادبی و هنری و همچنین به دلیل گستردگی و وسعت فعالیت ناشران و عوامل فنی انتشار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این حقوق از جهت محتوا به دو بخش مهم تقسیم می گردد، بخش اول شامل حقوق و قوانینی است که روابط بین پدیدآورنده و ناشر را تنظیم می کند و بخش دوم شامل حقوق و ضوابطی است که روابط بین ناشر دولت را سامان می بخشد.

بخش اول در واقع شاخه ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری است که این حقوق خود یکی از دو شاخه حقوق مالکیت فکری می باشد. شاخه دیگر حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است که به مباحث مهمی همچون حق اختراع، طرحهای صنعتی و علائم تجاری می پردازد.

بخش دوم مربوط به روابط بین ناشر و دولت است که با عنوان (ضوابط نشر) یاد شده و این به دلیل آن است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در این حوزه وجود نداشته و مهمترین مقررات مربوط به آن، مصوبه اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب (تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی) می باشد.

نهاد انتشارات محل تلاقی این دو بخش مهم و تاثیرگزار است به نحوی که زادگاه حقوق نشر می گردد و این با آنچه در حوزه های حقوق مالکیت فکری و حقوق صنفی مورد بحث است، دارای تفاوت اساسی است.

با عنایت به اهمیت حوزه حقوق نشر، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برآن شدند تا نخستین همایش ملی حقوق نشر را در بیست وششمین هفته کتاب برگزار نمایند.

نظر
لینک مطلب :