اخبار اخبار

«بازگشت

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار" خواندن " توانستن است از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی  برگزار خواهد شد 

نظر
لینک مطلب :