دسترسی به متن کامل پایان نامه در ایرانداک

دسترسی به متن کامل پایان نامه در ایرانداک

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با مراجعه به سامانه گنج در ایرانداک به آدرس

می توانیدمتن کامل پایان نامه های ارشد ودکتری سایر دانشگاه ها را مشاهده نمایید.

جهت مشاهده:

۱-لطفا پس از مراجعه به سایت حتما از قسمت نام نویسی، نام نویسی خود را انجام دهید. سپس ایمیل تاییدی برای شما ارسال میشود که باید حتما آنرا تایید فرمایید.

۲-هر دانشجو میتواند در هفته متن کامل ۵ پایان نامه را مطالعه نماید.

۳-پایان نامه های ارشد (۱۸ ماه بعد از دفاع) و رساله های دکتری

(۳۰ ماه بعد از دفاع) در سامانه گنج قابل مشاهده است.

جهت مطالعه این پایان نامه ها حتما بایدحضوری به دانشگاه مورد نظر (دانشگاهی که پایان نامه متعلق به آن است) مراجعه نمایید.

https://ganj.irandoc.ac.ir/#