کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

معرفی کتابخانه

کتابخانه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  در سال ۱۳۷۲ راه اندازی شد و فضایی بالغ بر ۶۹۰ متر مربع را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر حدود ۱۵۵۲۲ نسخه کتاب فارسی، ۱۱۲۳۲ عنوان کتاب لاتین و ۳۲۸۴ عنوان پایان نامه در مجموعه کتابخانه موجود است. چیدمان کتاب ها در کتابخانه بر اساس رده بندی کنگره و پزشکی می باشد. کتابخانه به صورت مخزن باز اداره می گردد و کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی امکان استفاده مستقیم از مخزن را دارا می باشند. .گروهای ژنتیک ، رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی ، مدیریت توانبخشی ، کاردرمانی، فیزیوتراپی ،ارتوپدی فنی، روانشناسی بالینی ، گفتاردرمانی ، کودکان استثنایی، مشاوره ، ارگونومی ، علوم بالینی، پرستاری، سالمندی ، شنوایی شناسی ، روانپزشکی، و علوم پایه جامعه استفاده کننده از این کتابخانه میباشند .تعداد اعضای فعال کتابخانه ۶۴۶۰ عضو میباشد .کتابخانه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی یکی از کتابخانه های مطرح کشور می باشد که به طور اختصاصی به موضوعات توانبخشی می پردازد