کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

همکاران کتابخانه

نام ونام خانوادگی

سمت ایمیل شرح وظایف تلفن ساعت کاری

دکتر عطیه اشتری

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

دکتری

گفتاردرمانی

at.ashtari@uswr.ac.ir   ۰۲۱-۷۱۷۳۲۸۲۵ ۷ الی

۱۷

دکتر طلیعه ظریفیان

 رئیس  کتابخانه  مرکزی دانشگاه

دکتری

گفتار درمانی

t.zarifian@yahoo.com

۱بررسی و ارزشیابی برنامه های جاری و آتی
کتابخانه
۲ارزشیابی کمی و کیفی فعالیتهای کارکنان
۳نظارت بر فرآیند کارها و پیشرفت امور
۴تعیین شرح وظایف کلیه کارکنان و تقیسم وظایف
۵دریافت گزارش مستمر کار از پرسنل
۶شرکت در جلسات،اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی
۷بررسی نیازهای پرسنلی و تجهیزات کتابخانه
۸تسهیل و فرآهم آوری امکان آموزش و توانمند
سازی نیروی انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن
بخشهای کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات

 

۰۲۱-۲۲۱۸۰۱۳۹

داخلی ۲۶۴۳

۷الی ۱۷

مرضیه گلچین

        کارشناس مسئول علم سنجی

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

(گرایش مدیریت اطلاعات )

golchin@uswr.ac.ir

   ۱-  سنجش و انتشار شاخص های علم سنجی پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی  دانشگاه

 ۲-   مدیریت سامانه  الکترونیک علم سنجی

۳- انجام مطالعات علم سنجی به منظور طراحی مداخلات ارتقای کمی و کیفی برونداد پژوهشی کشور

 ۰۲۱-۷۱۷۳۲۸۱۸

  داخلی ۲۸۱۸

۷الی ۱۷

نسرین ربیعی

کارشناس سایت اطلاع رسانی و وب سایت کتابخانه

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

na.rabie20@gmail.com
  ۱-   پاسخگویی و راهنمایی حضوری و تلفنی مراجعین

۲-   برطرف نمودن مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای سایت با همراهی واحد فناوری اطلاعات

۳-    ارائه خدمات آگاهی رسانی جاری به اعضاء هیئت علمی و دانشجویان

۴- تنظیم مستندات و بارگزاری در سامانه

۵- انجام امور مشاوره اطلاعاتی در استفاده از پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه  به مراجعین،ادمین وب سایت کتابخانه و هماهنگی امور مربوط به برگزاری کارگاهها و وبینارهای آموزشی کتابخانه

۰۲۱-۲۲۱۸۰۰۷۵

داخلی  ۲۶۴۴

۷الی

۱۷

 

سمیرا ساریخانی

کارشناس بخش سازماندهی منابع

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

Mrs_sarikhani@yahoo.com

    ۱-  سازماندهی (فهرست نویسی و رده بندی) منابع کتابی و دیداری-شنیداری (فارسی، لاتین و عربی) و ورود اطلاعات منابع سازماندهی شده در نرم افزار کتابخانه

۲-   ادمین نرم افزار جدید کتابخانه (آذرسا) و پیگیری امور مربوط به نرم افزار

۳-  آماده سازی برچسب عطف و بارکد کتابها و نظارت بر آماده سازی منابع، و مشاوره و تهیه فایل های آموزشی

 

۰۲۱-۲۲۱۸۰۰۷۵

داخلی ۲۶۴۵

۷الی

۱۷

پریسا رجبی

کارشناس سازماندهی پایان نامه و

طرحهای پژوهشی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

Rajabi_2006@yahoo.com

    ۱-  دریافت پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( نسخه چاپی وCD) و انطباق آن با استاندارهای کتابخانه و تسویه حساب

۲-  ورود اطلاعات و آماده سازی و آرشیو پایان نامه ها در نرم افزار کتابخان

۳- انجام امور عمومی کتابخانه

۰۲۱-۲۲۱۸۰۰۷۲

داخلی ۲۶۴۵

۷الی

۱۷

فهیمه باقرنژاد جاوید

کارشناس بخش سازماندهی منابع و کارشناس بخش مجموعه سازی  و    سفارشات

Fahimehjavid@gmail.com

 

 ۱-     سازماندهی (فهرست نویسی و رده بندی) منابع و ورود اطلاعات منابع سازماندهی شده در نرم افزار کتابخانه

۲-  نیاز سنجی و ثبت و دریافت نیاز اطلاعاتی مراجعین به صورت پیوسته

۳-  خریداری و سپس دریافت منابع خریداری و ثبت سفارش شده و کنترل آن با لیست مربوطه

۴-   تنظیم درخواستهای خرید و اسناد مالی

۵-   ادمین کتابخانه دیجیتال حنان و مشاوره و تهیه فیلمهای آموزشی

 

۰۲۱-۲۲۱۸۰۰۷۲

داخلی ۲۶۴۵

۷الی

۱۷

 

مهلا

عزیزی

کارشناس میز امانت کتابخانه مرکزی

 کارشناسی

ارشد

علم اطلاعات و

دانش شناسی

azizimahla@gmail.com

   ۱-   عضویت مراجعین و امانت و بازگشت کتابها و لوح فشرده فارسی و لاتین

۲-  قفسه خوانی به صورت دوره ای

۳-  بارگزاری منابع سازماندهی شده در نرم افزار کتابخانه

۴-  تسویه حساب اعضاء

۵-  نظارت بر امور سالن مطالعه جدا نمودن کتابهای فرسوده جهت صحافی مجدد و انجام امور مشاوره در دستیابی به منابع به مراجعین

۰۲۱-۲۲۱۸۰۰۷۲

داخلی ۲۶۴۴

۷الی

۱۷